Tag Archives: wushu

Video: 【Wushu】Zhang Chengzhong (Zuiquan) 1984

New video was uploaded on my YouTube channel: Chobi Studio. Zuiquan by Mr. Zhang Chengzhong, exhibition performance at “1st All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, June 1984. “All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” is … Continue reading

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Video: 【Wushu】Hao Zhihua (Daoshu) 1984

New video was uploaded on my YouTube channel: Chobi Studio. Daoshu by Ms. Hao Zhihua, exhibition performance at “1st All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, June 1984. “All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” is … Continue reading

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Video: 【Wushu】Zhu Gangping and Zhao Changjun (Duilian) 1984

New video was uploaded on YouTube channel: Chobi Studio. Duilian by Mr. Zhu Gangping and Mr. Zhao Changjun, exhibition performance at “1st All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, June 1984. “All Japan Taijiquan and Chinese Wushu … Continue reading

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Video: 【Wushu】Zhang Chengzhong (Shuangdao) 1984

New video was uploaded on my YouTube channel: Chobi Studio. Shuangdao by Mr. Zhang Chengzhong, exhibition performance at “1st All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” in Japan, June 1984. “All Japan Taijiquan and Chinese Wushu Performance Competition” is … Continue reading

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Video: 【Wushu】Hao Zhihua and Zhao Changjun (Duilian) 1984

New video was uploaded on my YouTube channel: Chobi Studio. Please watch it, share it and subscribe our channel.

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Video:【Wushu】Xu Yongshun (Nanquan) 1984

New video was uploaded on our YouTube channel: Chobi Studio. Please watch it, share it and subscribe our channel.

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Video: 【Wushu】Zhao Changjun (Gunshu) 1984

New video was uploaded on my YouTube channel: Chobi Studio. Please watch it, share it and subscribe channel.

Posted in Wushu, YouTube: Chobi Studio | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment